Bệnh viện phổi -

Bệnh viện Phổi Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 2054/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Bệnh viện Phổi Ninh Bình trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình; Bệnh viện Phổi Ninh Bình được xây dựng với quy mô 100 giường nội trú, Gồm 5 phòng chức năng, 10 khoa lâm sàng và cận lâm sàng; Bệnh viện đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2009 đến nay, quy mô 50 giường; năm 2012 bệnh viện được UBND tỉnh xếp hạng bệnh viện hang III. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Y tế, sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế và các tổ chức đoàn thể bệnh viện đang từng bước lớn mạnh và ngày càng phát triển. Trong năm qua, tập thể CBVC của bệnh viện đã đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao. Mọi hoạt động của bệnh viện tiếp tục được ổn định và đi dần vào nề nếp. Đời sống vật chất và tinh thần của CBNV cũng tiếp tục được nâng lên, góp phần tạo được niềm tin về sự phát triển của bệnh viện, động viên toàn thể CBVC thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Yêu cầu báo giá finter lọc khuẩn
Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023
Yêu cầu báo giá gói thầu mua vật tư y tế, hoá chất sinh phẩm, trang thiết bị y tế sử dụng tại bệnh viện
Công văn tiếp tục gia hạn khảo sát đơn vị xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện
Thư mời về việc khảo sát xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện
Yêu cầu báo giá với gói thầu mua VTYT, HCSP sử dụng 12 tháng
Kế hoạch và báo cáo công tác cải tiến chất lượng bệnh viện 2023
Công khai tài chính năm 2023
Kế hoạch tự kiểm tra BV năm 2023
BỆNH VIỆN PHỔI NINH BÌNH TRUYỀN THÔNG VỀ BỆNH LAO TẠI CỘNG ĐỒNG NĂM 2023
Sở Y tế tổ chức thành công diễn tập thực hành triển khai Bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị thương, bệnh binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
Yêu cầu báo giá với gói thầu mua VTYT, HCSP sử dụng 12 tháng tại bệnh viện
Công khai tài chính Quý 3 năm 2023
Các dịch bệnh đang bùng phát mùa đông xuân ở Việt Nam
Bài tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Lao
Các biện pháp phòng, chống bệnh cúm
Triển khai KCB bằng CCCD gắn chíp tại Bệnh viện phổi Ninh Bình
Công khai tài chính Quý 2 năm 2023
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu